Otto Mønsteds Fond støtter følgende formål:

1. Meritgivende studie- eller praktikophold
Meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre) for ingeniør-studerende fra DTU, AAU, AU og SDU, samt for cand. merc. kandidat- og bachelor studerende fra CBS, AAU, AU og SDU.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

2. Kongresdeltagelse i udlandet
– Bachelor/kandidat-studerende, ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere på erhvervsøkonomi- og ingeniøruddannelserne ved DTU, CBS, AAU, AU, og SDU.
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.) ved DTU, CBS og AAU (erhvervsøkonomi- og ingeniøruddannelserne).
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

3. Forskningsophold i udlandet
– Ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere på erhvervsøkonomi- og ingeniøruddannelserne ved DTU, CBS, AAU, AU, og SDU.
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, professor, etc.) ved DTU, CBS og AAU (erhvervsøkonomi- og ingeniøruddannelserne).
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

4. Udenlandske gæsteprofessorater
Udenlandske gæsteprofessorer ved DTU, CBS, AAU, AU og SDU. Der kan kun ansøges af tekniske (ingeniørfaglige) og merkantile institutter.
Det er instituttutet der ansøger, og institutionen der efterfølgende indstiller ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.
Ansøgningsperiode: februar - juni.

5. Særlige formål
Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Særlige Formål skal fortolkes bredt. Projekterne skal være almennyttige og aktiviteten skal bidrage til at styrke Danmarks handel og industri.
Se eksempler på hjemmesiden om hvad OMF typisk yder støtte til, og hvad der ligger uden for fondens praksis.
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start.
Ansøgningsperiode: Løbende.

6. "Den Lyse Idé"
Otto Mønsteds Den Lyse Idé, uddeles én gang årligt. Her præmieres 2 lyse idéer (250.000 kr. hver), der har stort forretningsmæssigt potentiale og som kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære.
Indstillinger modtages som udgangspunkt fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
Ansøgningsperiode: 15 april - 15 august

7. "Otto Mønsteds Innovations- og Entreprenørskabsprogram"
Otto Mønsteds Fond sender årligt 20 personer afsted til deltagelse ved et Innovations- og Entreprenørskabsprogram.
Ansøgningsperiode: Ukendt

Information omkring vilkår og dokumentationskrav ved de enkelte formål kan læses her: Otto Mønsted Fonds hjemmeside.
Ved virksomhedsansøgninger skal de relevante oplysninger indtastes på et senere skærmbillede (virksomhedens navn, CVR, adresse og bankoplysninger). Du kan derfor sagtens logge ind via dit personlige MItID.
Otto Mønsteds Fond, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. omf@omfonden.dk