Otto Mønsteds Fond støtter følgende formål:

1. Meritgivende studie- eller praktikophold
Meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre) for ingeniør-studerende fra DTU, AAU og SDU, samt for cand. merc. kandidat- og bachelor studerende fra CBS og AU.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

2. Kongresdeltagelse i udlandet
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, processor, etc.), bachelor/kandidat-studerende, ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere ved DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
– Ph.d. studerende inden for Cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU, og SDU.
– Ph.d. studerende inden for ingeniøruddannelserne (Cand.polyt.) ved AAU og AU.
Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk til kongresdeltagelsen.
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

3. Forskningsophold i udlandet
– Fastansatte lærere (adjunkt, lektor, processor, etc.), ph.d. studerende, post.doc. og videnskabelige medarbejdere ved DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
– Ph.d. studerende inden for Cand.merc. uddannelserne ved AAU, AU, og SDU.
– Ph.d. studerende inden for ingeniøruddannelserne (Cand.polyt.) ved AAU og AU.
Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk til forskningsopholdet (udover lønnen).
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

4. Udenlandske gæsteprofessorater
Udenlandske gæsteprofessorer ved DTU og CBS. Det er institutionen der indstiller institutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.
Det er institutionen/instituttet, der skal ansøge.
Særskilt opslag sendes til institutionerne i januar.
Ansøgningsperiode: Medio februar - primo juni.

5. Særlige formål
Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Særlige Formål skal fortolkes bredt. Projekterne skal være almennyttige og aktiviteten skal bidrage til at styrke Danmarks handel og industri.
Se eksempler på hjemmesiden om hvad OMF typisk yder støtte til, og hvad der ligger uden for fondens praksis.
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start.
Ansøgningsperiode: Løbende.

6. "Den Lyse Idé"
Otto Mønsteds Den Lyse Idé, uddeles én gang årligt - næste gang i løbet af 2021. Her præmieres 2 lyse idéer (250.000 kr. hver), der har stort forretningsmæssigt potentiale og som kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære.
Indstillinger modtages fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
Ansøgningsperiode: 10 januar til 28 februar 2021

Information omkring vilkår og dokumentationskrav ved de enkelte formål kan læses her: Otto Mønsted Fonds hjemmeside.
Ved virksomhedsansøgninger skal adresse og bankoplysninger være virksomhedens/organisationens.
Hvis du har logget ind med dit eget NemId, skal du på et senere skærmbillede anføre virksomhedens navn og CVR nummer.

Otto Mønsteds Fond, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. omf@omfonden.dk