1. Meritgivende studie- eller praktikophold
Meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder (et eller to semestre) for ingeniør-studerende fra DTU og AAU samt for cand. merc. kandidat- og bachelor studerende fra CBS.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

2. Kongresdeltagelse i udlandet
Kongresdeltagelse i udlandet for ph.d., post.doc., adjunkt og videnskabelige assistenter, samt kandidat/bachelor-studerende fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk til kongresdeltagelsen.
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 31 dage før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

3. Forskningsophold i udlandet
Forskningsophold i udlandet på minimum 3 måneder og kun i særlige tilfælde i mere end 1 år for ansatte lærere, ph.d., post.doc. samt videnskabelige medarbejdere fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk til forskningsopholdet (udover lønnen).
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.
Ansøgningsperiode: Løbende.

4. Udenlandske gæsteprofessorater
Udenlandske gæsteprofessorer ved DTU og CBS. Det er institutionen der indstiller institutternes ansøgninger om udenlandske gæsteprofessorater til fonden.
Det er institutionen/instituttet, der skal ansøge.
Særskilt opslag sendes til institutionerne i december/januar.
Ansøgningsperiode: Medio februar - primo juni.

5. Særlige formål
Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark.
Se eksempler på hjemmesiden om hvad OMF typisk yder støtte til, og hvad der ligger uden for fondens praksis.
Ansøgningen samt krævede dokumenter skal være fonden i hænde senest 4 måneder før konferencens/projektets start.
Ansøgningsperiode: Løbende.

6. NYT FORMÅL - "Den Lyse Idé"
Otto Mønsteds forskningsbaseret innovationspris ”Den Lyse Idé”, uddeles én gang årligt - næste gang i maj 2020. Her præmieres 3 lyse idéer, der alle har et stort forretningsmæssigt potentiale, som kan skabe værdi for det danske samfund og erhvervsliv, samt tjene til Danmarks ære.
Indstillinger modtages fra bachelor/kandidat-studerende, ph.d. og post.doc. Der kan både søges individuelt eller på vegne af en gruppe.
Ansøgningsperiode: medio januar til medio marts.

Information omkring vilkår og dokumentationskrav ved de enkelte formål kan læses her: Otto Mønsted Fonds hjemmeside.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId.
Det anbefales, at alle ansøgere logger ind i systemet med NemId, det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Ved virksomhedsansøgninger skal adresse og bankoplysninger være virksomhedens/organisationens.
Hvis du har logget ind med dit eget NemId, skal du på et senere skærmbillede anføre virksomhedens navn og CVR nummer.

Otto Mønsteds Fond, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. omf@omfonden.dk