Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet af et eller to semestres varighed for ingeniør-studerende fra DTU og AAU samt cand.merc og bach..-studerende fra CBS.
Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

NYT: Projektsamarbejde i udlandet mellem CBS- og DTU studerende/Project Cooperation abroad between CBS and DTU students.
Studerende fra DTU og CBS der tager sammen til udlandet for at udføre et projekt vil kunne opnå 15.000 kr. hver i legat. Ansøgningsperiode: 10. januar til 1. marts.

Deltagelse i kongresser i udlandet for lærere og ph.d.- samt kandidat/bachelor-studerende fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
Der kan kun søges om støtte til én kongresdeltagelse i et kalenderår.
Ansøgningen skal være modtaget i fonden senest 31 dage før afrejse.
Exchange students, gæsteprofessorer og eksterne lektorer er ikke ansøgningsberettigede.
Evt. bevilling baseres på en helhedsbetragtning af formålet med kongresdeltagelsen, vejleders/institutionens anbefaling samt artiklen.
Kongresser, der ikke har et klart merkantilt eller teknisk sigte vil blive afvist.

Forskningsophold i udlandet , dog minimum 3 måneder, i udlandet for lærere og ph.d. studerende fra DTU, AAU (ingeniøruddannelserne) og CBS.
Det er en forudsætning for støtte fra fonden, at institutionen bidrager økonomisk - udover med løn - til forskningsopholdet.
Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 2 måneder før afrejse.

Udenlandske gæsteprofessorater ved DTU og CBS.
Det er institutionen/instituttet, der skal ansøge.
Særskilt opslag sendes til institutionerne i januar med ansøgningsfrist i august.

Særlige formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv eller i øvrigt være til ære for Danmark. For at se, hvad Otto Mønsteds Fond typisk yder støtte til, og hvad Otto Mønsteds Fond normalt ikke yder støtte til, så klik her Otto Mønsted Fonds hjemmeside.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId eller, hvis du søger på vegne af en virksomhed/organisation/ institution med medarbejder-signatur (nøglefil) eller din egen NemId.
Det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Ved virksomhedsansøgninger skal adresse og bankoplysninger være virksomhedens/organisationens. Hvis du har logget ind med din egen NemId, skal du på et senere skærmbillede anføre virksomhedens navn og CVR nummer.

Hvis du gerne vil se hvilke oplysninger og dokumenter fonden ønsker for de enkelte formål, kan du klikke på:
Otto Mønsted Fonds hjemmeside.
Otto Mønsteds Fond, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. omf@omfonden.dk